XieXie werkt graag samen. Voor de (zorg)instellingen en het speciaal onderwijs hebben we samen met De Ridder Interactiviteiten een aanbod ontwikkeld met als overkoepelende naam RidderXieXie. Het kan bijvoorbeeld gaan om kinderen met ontwikkelings- en/ of gedragsproblematiek of mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking.

Ook particulieren kunnen gebruikmaken van het aanbod, bijvoorbeeld voor feestjes. Zo kan iedereen meedoen!

Tijdens de activiteiten van RidderXieXie ligt het accent op het beleven en delen van ontspanning, plezier en vertrouwen. Deelnemers gaan aan de slag met onze bijzondere materialen. Deze kunnen verwondering oproepen en uitdagen tot kijken, voelen, ruiken, reageren, luisteren en/of bewegen.

De activiteiten van RidderXieXie worden op locatie verzorgd door ervaren kunstdocenten, in combinatie met gespecialiseerde zorgbegeleiders. Samen wordt er gekeken hoe het aanbod kan aansluiten bij de interesses en mogelijkheden van de deelnemers. We bieden maatwerk voor iedere doelgroep.

Wir War Wereld

Beeldende workshop

Wir War Wereld

Oele Boele Boem

Beeldende workshop met muziek

Oele Boele Boem