“Elk mens bezit verbeelding en ook een vorm van creativiteit. Creativiteit is verder te ontwikkelen of te verwaarlozen. Hoe hoger de verwachtingen zijn rond die ontwikkeling van creativiteit, hoe groter de kans dat die aanleg, dat talent zich verder zal ontwikkelen. Hoe hoger de verwachting van een docent over een leerling hoe groter de groei. De aanleg, het talent kunnen we niet beïnvloeden, maar de ontwikkeling wel degelijk.”

XieXie wil deze ontwikkeling ondersteunen met diversen workshops voor in het onderwijs.

Stout met Hout

Beeldende workshop voor groep 3 t/m 8

Stout met Hout

Een Hap Wetenschap (geologie)

VSD traject voor groep 1 t/m 8

Een Hap Wetenschap (geologie)

Wereld Wijd

VSD traject voor groep 1 t/m 8

Wereld Wijd

Kunstenaars Capriolen

Les of verlengde schooldag traject voor midden- en bovenbouw

Kunstenaars Capriolen

Modder Modellen

VSD traject voor groep 2 t/m 8

Modder Modellen