XieXie stopt met de workshops in Café de Kroeg

21 februari 2014

Café de Kroeg in Arnhem gaat een andere invulling geven aan de zondagmiddag. Dat betekent dat er de komende tijd geen workshops van XieXie worden gehouden.

XieXie stopt met de workshops in Café de Kroeg

We hebben namelijk in goed overleg besloten om te stoppen met de XieXie kinder-knutsel-middagen in de Kroeg. Dat betekent dat de workshop die al gepland stond op zondag 2 maart helaas komt te vervallen.

Zowel XieXie als Café de Kroeg vinden dit erg jammer en hopen in de toekomst met andere projecten weer samen te werken!